Miracles Monthly

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

Home

Verantwoording

1.  Werving van gelden
De stichting werft op verschillende manieren haar gelden. Dit doet zij vooral met mensen die het werk van de stichting kennen en langer bij de stichting betrokken willen zijn. Donateurs dragen zorg  voor een (deel van) de dagelijkse kosten van de verschillende locaties. Daarnaast zijn er een aantal grotere particuliere en zakelijke sponsoren van de stichting. Ook organiseert de stichting verschillende activiteiten om gelden bij elkaar te krijgen, zoals een grote sponsorloop tijdens de van Dam tot Damloop, een Triviantavond, een bazaar, lezingen, etc.

2. Beschikking over vermogen van de instelling
Het bestuur van de stichting is bij de kamer van Koophandel ingeschreven. Zij bestaat op dit moment uit vijf bestuurders. De stichting neemt haar besluiten en bepaalt de bestemming van haar gelden bij meerderheid van stemmen. De stichting werkt met een (meerjaren) begroting. Gelden worden in principe alleen aan het toegewezen doel besteed. Het bestuur kan – bij meerderheid van stemmen – besluiten gelden anders uit te geven dan waarvoor zij zijn begroot. Zij doet dit alleen als daar dringende redenen voor zijn. Het voltallige bestuur stelt jaarlijks een begroting op en beoordeelt en controleert na afloop van het jaar de aanwending van de middelen door de jaarrekening vast te stellen.

3. Vermogen van de stichting
Gelden worden beschikbaar gesteld door de penningmeester conform de begroting. Waar mogelijk gebeurt dit op basis van offertes en/of nota’s. In veel gevallen is dit niet mogelijk en bepaalt de penningmeester of de uitgaven conform begroting zijn. Het bestuur stelt altijd de jaarrekening op en beoordeelt daarmee ook achteraf of de aanwending van middelen conform de doelen van de stichting is geweest. 

4. Geen winstoogmerk
De stichting kent geen winstoogmerk. Alle gelden komen ten goede aan de hulp aan de zigeunergemeenschap in Oekraïne en aan de dagopvang van gehandicapte kinderen. Mochten er in een jaar meer middelen binnen komen dan er in dat jaar door de stichting wordt uitgegeven, dan zal dit aan de reserves van de stichting worden toegevoegd, maar alleen met het doel om latere uitgaven van de stichting te kunnen doen.

5. Beloningsbeleid
Bestuurders onvangen geen beloning  voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in oefening van hun functie gemaakte (aantoonbare) kosten. 

AttachmentSize
jaarverslagSmallMiracles2010.pdf93.57 KB
jaarverslagsmallmiracles2011.pdf101.6 KB
jaarverslagSmallMiracles2012.pdf386.29 KB
SM_Jaarverslag_2013.pdf1.37 MB
SM_Jaarverslag_2014.pdf961.51 KB
SM_Jaarverslag_2015.pdf916.8 KB
jaarverslag2016SmallMiracles.pdf1.79 MB
jaarverslag2017.pdf1.8 MB