Miracles Monthly

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

Home

Strategie Small Miracles

      1. Doel
Het doel van de stichting is het bieden van hulp, zorg, begeleiding en steun (in financiële, materiële en immateriële zin) aan armen en behoeftigen in Oekraïne, en in het bijzonder in Szürte en haar directe omgeving. Binnen deze groep is vooral aandacht voor de zigeunergemeenschap die in deze regio sterk vertegenwoordigd is. 

2. Missie

Door het bieden van hulp en begeleiding wil de stichting kinderen uit de zigeunergemeenschap en andere behoeftigen in de omschreven regio zicht geven op een betere toekomst. Met onze hulp krijgen deze kinderen mogelijkheden die hun ouders niet hebben gehad; de mogelijkheid om zelf iets op te bouwen en een beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen te bewerkstelligen.   

      3. Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting zijn heel breed, maar vallen alle onder de noemer; het bieden van hulp. In de praktijk komt het neer op de volgende werkzaamheden:
- Het bieden van (bij)scholing aan kinderen.
- Het bieden van (buitenschoolse) opvang aan kinderen.
- Het organiseren van activiteiten voor de zigeunergemeenschap en dan voor de kinderen in het
  bijzonder. 
- Het inzamelen en verspreiden van hulpmiddelen.
- Het bieden van hulp bij opvang van gehandicapte kinderen.
- Het bieden van hulp en begeleiding aan alleenstaande moeders.