Miracles Monthly

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

Home

Evangelisatie

De meeste zigeunerkinderen worden niet bekend gemaakt met het evangelie. Thuis en op de staatsschool is er geen aandacht voor. Binnen ons onderwijsprogramma willen we de kinderen wel bekend maken met God en Zijn evangelie. Wij geloven dat God van elk kind houdt en we hopen in onze contacten met de kinderen een stukje van Jezus liefde door te geven. 
Voor de peuterspeelzalen is er naast de Bijbelverhalen die de juf voorleest op veel plekken een missionair die op het niveau van de kinderen de Bijbelverhalen bespreekt. Op een aantal plekken is er tijdens de huiswerkbegeleiding een dagopening. Er zijn op een aantal zigeunerkampen kinderclubs en tienerclubs waar het evangelie wordt verteld. Voor ouderen zijn er kerkdiensten, bijbeluren en soms evangelisatiedagen. Sinds kort is Small Miracles begonnen met een voetbalproject. Op deze manier willen met de jongeren in contact komen en naast sport ook het evangelie onder hen brengen. Tijdens de zomer zijn er zomerkampen en kinderbijbelweken. Al deze activiteiten mogen plaatsvinden omdat Hij dat mogelijk maakt en Hij ook mensen of gemeentes beweegt ons te steunen. Deze activiteiten, maar ook de salarissen en benzinekosten voor de missionairs, moeten elke maand weer betaald worden.